Zaman: 25 Mar 2017 16:35


Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver Sayfaya git Önceki  1 ... 136, 137, 138, 139, 140
 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Re: TRNSK - Transtürk Holding Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 05 Haz 2014 19:52 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 20 Haz 2010 09:46
Mesajlar: 219
Konum: İstanbul
Meslek: Jeoloji Mühendisliği

***TRNSK***TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.( TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
.
***TRNSK***TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.( TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

Ortaklığın Adresi : Sirkeci Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi M.Murat Sokak Kocaoğlu İş Merkezi No:8 Kat:5 Daire: 69 Eminönü/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Telefon : (0212) 275 50 26 Faks: (0212) 275 50 27
E-posta adresi : hissedar@transturk.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Telefon : (0212) 275 50 26 Faks: (0212) 275 50 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : TTK 376. madde kapsamında açıklama


AÇIKLAMA:


Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) mevzuatlarına ve UFRS'ye göre düzenlenmiş konsolide mali tablolarında sermaye kaybı bulunduğu ve Şirket'in T.T.K. VE V.U.K.'a uygun olarak düzenlenmiş solo mali tablolarında sermayesinin 2/3'ünü kaybettiği görülmüştür.

Bu olumsuzluğun giderilmesi amacıyla, ilk aşamada, Star Holding A.Ş.'nin Şirketimizden olan alacağına mahsuben 5.000.000 TL tahsisli sermaye artırıne oldu kiılmış, Ankara ve Mersin' de bulunan Gayrimenkullerin satışlarından elde edilen karlar Sermaye Yedeği olarak ayrılmış ve Mali Tablolarımızda Kısa Vadeli Diğer Borçlar hesabında bulunan Filinter S.A.'nın Alacağından Vazgeçmesi ile oluşan tutarda kar olarak kaydedilmiştir.

Bu işlemler doğrultusunda Özsermayenin, 30.06.2014 finansallarının yayınlanması ile oluşacak yeni durumuna binaen TTK 376. Madde kapsamında Genel Kurul toplantıya çağırılarak, TTK 376 maddesi'nin 2. fıkrası uyarınca sermayenin 1/3 'i ile yetinme veya sermayenin tamamlanması konusunda alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yapılacaktır.

Sermaye kaybının giderilmesi hususunda çalışmalarımız devam etmekte olup gelişmeler hakkında kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.


Saygılarımızla,Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=364451


BIST

03 Haziran 2014 05:06
Yattırım Tavsiyesi Deşildir.


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: TRNSK - Transtürk Holding Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 03 Tem 2014 15:43 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 20 Haz 2010 09:46
Mesajlar: 219
Konum: İstanbul
Meslek: Jeoloji Mühendisliği

***TRNSK***TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) )

***TRNSK***TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) )

Ortaklığın Adresi : Sirkeci Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi M.Murat Sokak Kocaoğlu İş Merkezi No:8 Kat:5 Daire: 69 Eminönü/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Telefon : (0212) 275 50 26 Faks: (0212) 275 50 27
E-posta adresi : hissedar@transturk.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Telefon : (0212) 275 50 26 Faks: (0212) 275 50 27
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 19.08.2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Tahsisli Sermaye Artırımı Tescili hakkında,


AÇIKLAMA:Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.623.283,89 TL'den 25.623.283,89 TL'ye yükseltilmesine ilişkin tescil işlemi 02.07.2014 tarihinde tamamlanmıştır.


Saygılarımızla,


TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=368673


BIST
02 Temmuz 2014 05:07

Yatırım Tavsiyesi Değildir.


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: TRNSK - Transtürk Holding Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 02 Nis 2015 14:38 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 28 Mar 2012 12:30
Mesajlar: 10
Meslek: Bahçe Düzenleme

BU KAĞIT HALEN NASIL BORSADA DURABİLİYOR ANLAŞILMAZ....
NE ŞİRKETLER VAR ÜRETİne oldu ki, BUN HİSSENİN BİST İÇİNDE OLMASI HAYRET VERİCİ. (YTD)


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: TRNSK - Transtürk Holding Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 21 Kas 2015 10:26 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 20 Şub 2014 18:50
Mesajlar: 5
Meslek: Gıda Mühendisliği

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. / TRNSK [] 20.11.2015 17:30:46
Özel Durum Açıklaması (Genel)Ortaklığın Adresi : Sirkeci Hocapaşa Mah. Hüdavendigar Cad. M.Murat Sk. Kocaoğlu İş Merkezi No:8 Kat:5 D:69 Eminönü/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : 212-2755026 / 212-2755027
E-posta adresi : info@transturk.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 212-2755026 / 212-2755027
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Acun Ilıcalı ile Pay Devri Sözleşmesi İmzalanması Hk.

AÇIKLAMA:
Şirketimiz pay sahipleri Star Holding A.Ş. ile Faruk Erol Süren'den 20.11.2015 tarihinde alınan yazıda;

"Transtürk Holding A.Ş.'nde (Şirket) sahibi olduğumuz Borsada işlem görmeyen, (A) grubu, imtiyazlı, 1 Kuruş nominal değerli, toplam 3.547 adet hamiline yazılı payların tamamının, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi koşulu ile Acun Ilıcalı'ya devredilmesi konusunda 20.11.2015 tarihinde Pay Devri Sözleşmesi imzalanmıştır.

Anılan sözleşmede;
-Şirket'in, halihazırda herhangi bir ticari ya da ekonomik faaliyeti bulunmaması, ve faaliyetlerinin sürekliliğinin yeni kaynak temini ve ticari faaliyetlerinin geliştirilmesine bağlı olması dikkate alınarak, Alıcı Acun Ilıcalı'nın, Şirketin bütün aktif ve pasifinin kül halinde tasfiyesiz olarak Acun Medya A.Ş. tarafından devralınması suretiyle Acun Medya bünyesinde birleştirilmesini temin için gerekli onayların alınması ön koşuluyla SATICILAR'ın elinde bulunan imtiyazlı (A) Grubu Şirket paylarını devralmayı almayı amaçladığı,
-Bu bağlamda, Acun Medya A.Ş.'nin (Devralan Şirket) ile Transtürk Holding A.Ş.'nin (Devrolan Şirket) Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 136-158. maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18-20. maddeleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliğ (Birleşme Tebliğ) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 31.12.2015 tarihli finansal tabloları esas alınarak birleştirilmesinin hedeflendiği,
-Söz konusu birleşme işleminin payları borsada gözaltı pazarında işlem gören Transtürk'ün, halka kapalı Acun Medya tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilmesi hedeflendiğinden Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Kotasyon Yönetmeliğinin "Birleşme ve Bölünmelerde Kotasyon" başlıklı 14.maddesi çerçevesinde, devralan Acun Medya paylarının Borsada kote olabilmesini teminen BİAŞ'a yapılacak başvuru ile Birleşme Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na birleşme duyuru metnin onayı için yapılacak başvuruya ilgili mercilerin onay vermesi halinde pay devrinin gerçekleşeceği, aksi durumda pay devir sözleşmesinin sona ereceği,
Hükme bağlanmıştır.

Star Holding A.Ş.'nin sahibi olduğu Borsada işlem gören, bir Kuruş nominal değerli (B) Grubu imtiyazsız 527.845.581 adet hamiline yazılı pay sahipliği (Şirket Sermayesinin %20,60'ı) devam etmektedir." Denilmektedir.

Konu ile ilgili gelişmeler Kamuyla paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

hayrıLı oLsun yeni patron ACUN

_________________
KesinLikLe Yatırım tavsiyesi DeğiLdir....


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: TRNSK - Transtürk Holding Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 09 Ara 2015 11:13 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 26 May 2012 16:07
Mesajlar: 155
Meslek: Psikoloji

Heyecan diye bir arkadaş vardı inşallah satmamıştır.


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: TRNSK - Transtürk Holding Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 27 Haz 2016 18:50 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 01 Mar 2014 15:21
Mesajlar: 1594
Meslek: Fotoğrafçılık

Transtürk Holding Hisse Devri

Transtürk Holding A.Ş. 'de Faruk SÜREN ve Star Holding A.Ş. bir hisse devir sözleşmesi çerçevesinde sahip oldukların payların tamamını G VENTURES YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.'ye şirketin ihtiyacı olan nakit sermaye artırımını yapması şartı ile bedelsiz olarak devrettiğini bildirdi.

27 Haziran 2016·
Transtürk holding’den konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklama aşağıda yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27/06/2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararında aşağıdaki karar alınmıştır.

Transtürk Holding A.Ş. ‘de bulunan 50,00TL nominal değerde 5.000 (BEŞBİN) adet A Grubu imtiyazlı pay senetlerinin 26,47TL nominal bedelli 2.647 adetine sahip Faruk SÜREN ve 9,00TL nominal bedelli 900 adedine sahip Star Holding A.Ş. bir hisse devir sözleşmesi çerçevesinde sahip oldukların payların tamamını G VENTURES YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.’ye Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirketin ihtiyacı olan nakit sermaye artırımını yapması şartı ile bedelsiz olarak devrettiği,

Ayrıca, yukarıdaki devir şartlarından biri olarak da Şirketimizce %99,94 oranla iştirak edilmiş olan Sheffer Transtürk Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tüm hisseleri, yapılacak bağımsız bir Şirket değerleme fiyatı üzerinden Faruk SÜREN’e veya göstereceği bir şirkete satılması,

Yine, yukarıdaki devir şartlarından biri olarak da Şirketimizce %19 oranla iştirak edilmiş olan Gateks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tüm hisseleri, yapılacak bağımsız bir Şirket değerleme fiyatı üzerinden Faruk SÜREN’e veya göstereceği bir şirkete satılması,

Şirketimiz hisselerini devralan Hakim Ortağın belirlediği kişilerin Yönetim Kuruluna seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararlarının alınması hususlarında mutabakata varıldığı bildirilmiştir.

Buna göre Şirketin yeni hakim ortağı IG VENTURES YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. olup konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur.

_________________
Yapılan yorum-analiz-grafik ve paylaşımlar,
kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.


Çevrimiçi
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: TRNSK - Transtürk Holding Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 30 Kas 2016 08:05 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 01 Mar 2014 15:21
Mesajlar: 1594
Meslek: Fotoğrafçılık

***TRNSK*** TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar
29.11.2016 tarihinde Transtürk Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,35 TL fiyat aralığından 100.000 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Transtürk Holding A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 29.11.2016 tarihi itibariyle % 0,64 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/570031

_________________
Yapılan yorum-analiz-grafik ve paylaşımlar,
kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.


Çevrimiçi
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: TRNSK - Transtürk Holding Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 10 Ara 2016 21:53 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 01 Mar 2014 15:21
Mesajlar: 1594
Meslek: Fotoğrafçılık

E. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI
1. Transtürk Holding A.Ş. (Transtürk) sermayesini temsil eden 50,00 TL nominal değerli 5.000 adet imtiyazlı payların
26,47 TL nominal değerli 2.647 adedinin Faruk SÜREN, 9,00 TL nominal değerli 900 adedinin ise Star Holding A.Ş. (A Grubu
payların %71’i) tarafından IG Ventures Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’ye (IGV) devredilmesi neticesinde Transtürk’ün
yönetim kontrolünü ele geçiren IGV’nin Kurulumuzun II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 18'inci maddesinin 1'inci fıkrası
hükmü çerçevesinde, Transtürk’ün diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebinin olumlu
karşılanmasına karar verilmiştir.

_________________
Yapılan yorum-analiz-grafik ve paylaşımlar,
kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.


Çevrimiçi
 Profil  
 

Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver Sayfaya git Önceki  1 ... 136, 137, 138, 139, 140


 Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 5 misafirGeçiş yap:  
Uyarı : Bu sitede tüm içeriği üyelerimiz oluşturmaktadır.5651 sayılı yasa gereği hukuki sorumluluk içeriği oluşturan üyemize aittir.Hukuka aykırı bir içerik gördüyseniz
ya da herhangi bir üyenin içeriği nedeniyle haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız borsayorumu@borsayorumu.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.